batapodtatrami-header-bw

BAŤOVO MÚZEUM VO SVITE

Myšlienka

Myšlienka

Myšlienka zriadenia prvého múzea vo Svite „Baťa pod Tatrami“ bola ústredným motívom pri založení občianskeho združenia ROZPUK predsedom Ing. Vladimír Zentkom a podpredsedom Andrejom Povrazníkom.

História vzniku múzea

V roku 2018, na počesť 120. výročia narodenia Dr. Jána Antonína Baťu, zakladateľa fabriky a robotníckej osady, neskôr mesta Svit sa OZ ROZPUK spolu s Johnom Nashom (vnuk J. A. Baťu) a manželkou Janou podarilo otvoriť expozíciu pre verejnosť.

História vzniku múzea
Expozícia múzea

Expozícia múzea

Expozícia je zameraná na osvetu morálnych zásad a podnikateľských princípov bratov Tomáša a Jána Antonína Baťovcov a históriu vzniku fabriky a robotníckej osady pod Tatrami od roku 1934 po rok 1939. Podstatnú časť expozície tvorí dokumentovanie života mladých mužov a žien, ktorí pod Tatrami dostali príležitosť budovať slovenský Zlín v urbanistickom koncepte „ideálneho mesta“, vzdelávať sa a pracovať vo fabrike so svetovo unikátnou technológiou výroby umelého hodvábu a priesvitného obalového materiálu.

Expozícia vznikla v spolupráci s Klubom Absolventov Baťovej školy práce Svit, archívom a investičným oddelením Chemosvit a. s., Nadáciou J. A. Baťu, Klubom ABŠP Zlín a miestnymi darcami.

Sídlo múzea

Múzeum sa nachádza v prenajatých priestoroch železničnej stanice vo Svite. Vstup je situovaný na konci západnej terasy stanice priamo z nástupištia. Samotná stanica ŽSR Svit je architektonicky výnimočná v kombinácii s farebnou vitrážou a tá ohromí aj najnáročnejších.

Sídlo múzea
Priestory múzea a jeho využitie verejnosťou

Priestory múzea a jeho využitie verejnosťou

Priestor múzea je flexibilný a je možné ho využiť na rôzne expozície, prezentácie a stretnutia podľa potreby. OZ ROZPUK víta akúkoľvek spoluprácu, neváhajte sa nám ozvať.

Kontakt

V prípade záujmu o prehliadku vopred kontaktujte predsedu OZ ROZPUK: Ing. Vladimír Zentko

Phone :

+421 903 673 865

Email :

ozrozpuk@gmail.com

Address :

Občianske združenie ROZPUK
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad